☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Herb Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Środa 13.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na terenie Poznania dla Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w 2019 r.

ROPS.X.3612/1/2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. ,poz.1986 ze zm.)

 

Nazwa zamówienia:

„Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na terenie Poznania dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w 2019 r.”

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich, usług restauracyjnych oraz organizacji spotkań dla Zamawiającego i uczestników projektu unijnego o zakresie i w terminach określonych
    w załączniku nr 1 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.
  2. Zamówienie obejmuje świadczenie powyższych usług w okresie od 02 lutego do 08 grudnia 2019 r.
  3. Miejsce realizacji usług: Poznań
  4. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załączonym poniżej

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofert należy składać w siedzibie Zamawiającego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 61-731 Poznań, SEKRETARIAT pok. 208 w godz. 7.30 – 15.30.
  2. Ofertę należy złożyć do 24.01.2019 do godz. 11.00
  3. Otwarcie ofert nastąpi w pok. 316 w ROPS Poznań ul. Nowowiejskiego 11 w dniu 24.01.2019 r. o godzinie 11:15

Załączniki:

1. Ogłoszenie wraz z załącznikami

2. Informacja z otwarcia

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Informacja o udzieleniu zamówienia


 
 
ilość odwiedzin: 321620

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X