Ewidencja i rejestry

 

UWAGA!
Od 1 stycznia 2012 prowadzenia BANKU DANYCH O WOLNYCH MIEJSCACH W CAŁODOBOWYCH PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH zadaniem wojewody
W związku ze zmianą obowiązujących przepisów, uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku Bank Danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych nie będzie prowadzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz art. 186 pkt 1 lit. b. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 149, poz. 887 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2012r. prowadzenie rejestrów o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań wojewody.
Wytworzył:
Radosław Dukat
Udostępnił:
Monika Chmiel
(2010-02-11 08:39:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Chudziak
(2012-06-18 11:57:40)